Home Tags บริจาค

Tag: บริจาค

ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการ “บ้านแสงจันท์” ที่พึ่งพาของผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้เพื่อต่อลมหายใจของชีวิต

0
โครงการ บ้านแสงจันท์ โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง...