Home Tags บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP)

Tag: บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP)

“เครือ CP” ประกาศจ้างงานเพิ่ม 28,000 อัตราทั่วประเทศ หวังช่วยแก้ปัญหาคนว่างงาน

0
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอเครือซีพี ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์...