Tags Posts tagged with "บำรุงรักษาอาคาร"

บำรุงรักษาอาคาร

Inside out school โรงเรียนต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสังคม

โอกาสทางการศึกษาและโอกาสที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นพึงปรารถนา แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสเหล่านั้น และโดยเฉพาะเด็กๆ ตามชนบทในทวีปแอฟริกาแล้วล่ะก็ แทบจะมีน้อยนิด ด้วยปัจจัยทางความเป็นอยู่...
วสท. แถลงข่าว โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท เกาะช้าง พลังถล่ม

เหตุพังถล่ม ‘โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท’ เกาะช้าง วสท.ชี้ฐานรากขวางทางน้ำ และขาดการบำรุง

กรณี โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท เกาะช้าง ทรุดตัวและพลังถล่ม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เกิดเหตุ...

แนวคิดเรื่อง Green เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร

ทุกท่านที่อยู่ในวงการออกแบบก่อสร้าง อาจมีความคุ้นเคยกับวิชาชีพที่เรียกกันว่า Facility Management ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่ หลักการคือการบริหารจัดการอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เจ้าของและผู้ ใช้...
อาคารสถานที่

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ Facility Management

การบริหารจัดการอาคารสถานที่มีความสำคัญอย่างไร? ถือเป็นการทำงานที่ทดแทนการเข้ามาดูแลอาคารสถานที่ในแบบเดิม ซึ่งได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร (Building Operation and Maintenance)...