Home Tags บำรุงรักษาอาคาร

Tag: บำรุงรักษาอาคาร

Inside out school โรงเรียนต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสังคม

0
โอกาสทางการศึกษาและโอกาสที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นพึงปรารถนา แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับโอกาสเหล่านั้น และโดยเฉพาะเด็กๆ ตามชนบทในทวีปแอฟริกาแล้วล่ะก็ แทบจะมีน้อยนิด ด้วยปัจจัยทางความเป็นอยู่...
วสท. แถลงข่าว โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท เกาะช้าง พลังถล่ม

เหตุพังถล่ม ‘โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท’ เกาะช้าง วสท.ชี้ฐานรากขวางทางน้ำ และขาดการบำรุง

กรณี โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท เกาะช้าง ทรุดตัวและพลังถล่ม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เกิดเหตุ...

แนวคิดเรื่อง Green เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร

0
ทุกท่านที่อยู่ในวงการออกแบบก่อสร้าง อาจมีความคุ้นเคยกับวิชาชีพที่เรียกกันว่า Facility Management ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่ หลักการคือการบริหารจัดการอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เจ้าของและผู้ ใช้...
อาคารสถานที่

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ Facility Management

0
การบริหารจัดการอาคารสถานที่มีความสำคัญอย่างไร? ถือเป็นการทำงานที่ทดแทนการเข้ามาดูแลอาคารสถานที่ในแบบเดิม ซึ่งได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร (Building Operation and Maintenance)...