Home Tags ประตู หน้าต่าง

Tag: ประตู หน้าต่าง

ยกระดับประตู-หน้าต่างให้พรีเมียมยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำจาก 108 โฮมดีไซน์ ในงาน ACT FORUM ’20 DESIGN + BUILT

หากสังเกตประตู-หน้าต่างในบ้านเรา คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ดีไซน์หรือฟังก์ชันการใช้งานนั้น เหมือนกับเมื่อสมัย 20-30 ปีก่อน เพราะด้วยความที่ร้านทั่วไปเน้นปริมาณการผลิตจำนวนมากไว้ก่อน...