Home Tags ปิโตรเลี่ยมไทย

Tag: ปิโตรเลี่ยมไทย

ครบรอบ 30 ปี ปิโตรเลี่ยมไทย จัดงานบรรยายพิเศษนวัตกรรมการผลิตพอลิเมอร์จากคาร์บอนไดออกไซด์

0
ดร.คริสเตียน ฮัสเลอร์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โคเวสโตร และ คุณแดเนียล...