Home Tags ผนัง

Tag: ผนัง

MMWALL ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดในหัวข้อ“ผนัง…สร้างสรรค์ได้”

0
MMWALL แบรนด์ผนังตกแต่งสามมิติกันความร้อนชั้นนำ ภายใต้บริษัท เอ็มเอ็มพลัส คอนสตรัคชั่น เฮ้าส์ จำกัด...
ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม

Speedwall ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม เพื่องานก่อสร้าง

0
การก่อสร้างที่รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมช่วยให้เจ้าของโครงการประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนได้ด้วย ดังนั้นผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทั้งหลายจึงต่างมองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างมาตอบโจทย์ดังกล่าว ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม (EPS Concrete...