Home Tags ผศ.รัชด ชมภูนิช

Tag: ผศ.รัชด ชมภูนิช

ปลดล็อคความคิด…สู่ชีวิต (สถาปนิก) สดใส (ตอนที่ 2)

จากที่ได้กล่าวถึง SWOT ANALYSIS ในส่วนจุดแข็งและโอกาสไปในฉบับที่แล้ว คราวนี้ผมจะขอกล่าวถึงจุดอ่อนกันบ้าง เพื่อเสริมมุมมองของท่านผู้อ่าน โดยเฉพาะนิสิต...