Home Tags ผังเมือง

Tag: ผังเมือง

กทม.วางผังเชื่อมต่อ 7 จังหวัด มุ่งพัฒนาเมือง

0
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง 7 จังหวัดเชื่อมต่อเมืองปริมณฑล เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน ทั้งนี้...