Home Tags ผู้พิการ

Tag: ผู้พิการ

การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาวุโสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในประเทศไทย ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม...

วัสดุอุปกรณ์เพื่อความเสมอภาค

0
คำว่า “Universal Design” หรือ UD อาจจะมีความหมายที่หลากหลายออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล...