Home Tags ผู้สูงวัย

Tag: ผู้สูงวัย

อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย

แนะ “อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย” เป็นสิ่งที่พึงศึกษา ในตลาดประเทศไทย

อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย เป็นประเด็นท้าทายสำหรับประเทศไทย ที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัย มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย จึงเป็นสิ่งที่พึงศึกษาเพื่อเตรียมการพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งรองรับผู้สูงวัยจากชาติในเอเชียอื่น...
Landy Elder Care

‘Landy Elder Care’ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ

0
แลนดี้ โฮม ผู้นำด้านนวัตกรรมของธุรกิจรับสร้างบ้านเมืองไทย ล่าสุดพัฒนาบริการเสริม Landy Elder Care...