Home Tags ผู้สูงอายุ

Tag: ผู้สูงอายุ

ไม้เท้า

WoodWalk ไม้เท้าเพื่อผู้สูงอายุรุ่นใหม่

0
Builder News ขอนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ประยุกต์องค์ความรู้จากวิชาดีไซน์ สร้างสรรค์ผลงาน ไม้เท้า...
การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาวุโสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในประเทศไทย ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ การเตรียมถนนและที่จอดรถ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม...
อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย

แนะ “อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย” เป็นสิ่งที่พึงศึกษา ในตลาดประเทศไทย

อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย เป็นประเด็นท้าทายสำหรับประเทศไทย ที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัย มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย จึงเป็นสิ่งที่พึงศึกษาเพื่อเตรียมการพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งรองรับผู้สูงวัยจากชาติในเอเชียอื่น...
Landy Elder Care

‘Landy Elder Care’ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ

0
แลนดี้ โฮม ผู้นำด้านนวัตกรรมของธุรกิจรับสร้างบ้านเมืองไทย ล่าสุดพัฒนาบริการเสริม Landy Elder Care...

วัสดุอุปกรณ์เพื่อความเสมอภาค

0
คำว่า “Universal Design” หรือ UD อาจจะมีความหมายที่หลากหลายออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล...

การออกแบบห้องน้ำผู้สูงอายุ ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

“คนส่วนใหญ่มักตัดสินใจสร้างบ้านของตัวเองในช่วงวัยหนุ่มสาวถึงวัยกลางคน ซึ่งร่างกายยังสมบูรณ์แข็งแรง  จึงมักมุ่งความสนใจไปกับพื้นที่ใช้สอย ความสวยงามตามสมัยนิยม วัสดุที่คงทนคุ้มค่า จนลืมนึกไปว่าเมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายของผู้อาศัยก็เสื่อมโทรมไปพร้อมกับบ้านด้วย”...