Home Tags ฝน

Tag: ฝน

เคล็ดลับการออกแบบที่ทำให้ฟาซาดตะแกรงเหล็กแห่งนี้ป้องกันฝนสาดได้

0
ตะแกรงเหล็กฉีก (crushed metal mesh) เป็นหนึ่งในวัสดุยอดนิยมที่มักถูกหยิบมาใช้ทำฟาซาด (façade) หรือส่วนเปลือกนอกที่หุ้มอาคารไว้...