Home Tags ฝรังเศส

Tag: ฝรังเศส

ตะลุยพิพิธภัณฑ์

ตะลุยพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เรื่องไวน์แห่งแรกของโลก เปิดแล้ววันนี้ที่ประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ไวน์กึ่งอุทยานแหล่งเรียนรู้ La Cite du Vin ณ เมืองบอร์โด...