Tags Posts tagged with "ฝุ่น PM 2.5"

ฝุ่น PM 2.5

สจล.ออกแบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น PM 2.5

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า...