Home Tags พลังงานสะอาด

Tag: พลังงานสะอาด

“AuReus” โซลาร์เซลล์จากเศษผักทางเลือกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในปัจจุบันท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาด้านขยะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญและการแก้ไขก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า มีเพียงร้อยละ 30 ของขยะมูลฝอยเท่านั้น ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งมีบางส่วนนำไปรีไซเคิล วันนี้ BuilderNews...

ญี่ปุ่นคิดไกล ออกแบบกังหันสุดล้ำ แปรรูปพลังงานไต้ฝุ่นไปผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานถึง 50 ปี

Atsushi Shimizu วิศวกรชาวญี่ปุ่นคิดค้นกังหันลมรูปแบบใหม่ที่มีความทนทาน สำหรับการนำไปใช้งานรองรับแรงลมความเร็วสูงจากพายุไต้ฝุ่นเพื่อนำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลในระยะยาว ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นดินแดนที่ต้องเผชิญกับปัญหาพายุไต้ปุ่นเป็นประจำ และหากสามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่ของพายุมาใช้งานได้ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ทางทีมวิศกรในประเทศญี่ปุ่นจึงได้มองหาแนวทางนำพลังของพายุไต้ฝุ่นมาใช้อยู่เสมอมา...

ฟาร์มพลังงานลมแห่งแรกในอเมริกา ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มหาศาล

0
บริษัท General Electric หรือ GE ได้ร่วมมือกับบริษัท Deepwater...