Home Tags พลังงานไฟฟ้า

Tag: พลังงานไฟฟ้า

ญี่ปุ่นคิดไกล ออกแบบกังหันสุดล้ำ แปรรูปพลังงานไต้ฝุ่นไปผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานถึง 50 ปี

Atsushi Shimizu วิศวกรชาวญี่ปุ่นคิดค้นกังหันลมรูปแบบใหม่ที่มีความทนทาน สำหรับการนำไปใช้งานรองรับแรงลมความเร็วสูงจากพายุไต้ฝุ่นเพื่อนำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลในระยะยาว ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นดินแดนที่ต้องเผชิญกับปัญหาพายุไต้ปุ่นเป็นประจำ และหากสามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่ของพายุมาใช้งานได้ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ทางทีมวิศกรในประเทศญี่ปุ่นจึงได้มองหาแนวทางนำพลังของพายุไต้ฝุ่นมาใช้อยู่เสมอมา...

อัพเดทนวัตกรรมประจำเดือนเมษายน 2016

รวมนวัตกรรมอัพเดทประจำเดือนเมษายน 2016 ที่มาพร้อมกับ 7 นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน นวัตกรรมที่มาจากฝีมือการคิดค้นและพัฒนาจากมนุษย์เราเอง เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. ระบบผนังอาคารเขียว...