Home Tags พีโอเอฟ แปซิฟิค

Tag: พีโอเอฟ แปซิฟิค

บอกลาหลังคารูปแบบเก่าด้วย “หลังคาไฮบริด (Hybrid Roof)” จาก พีโอเอฟ แปซิฟิค เบากว่า เงียบกว่า เย็นกว่า เหมาะกับงานก่อสร้างทุกรูปแบบ

หลังคาไฮบริดเป็นผลิตภัณฑ์มุงหลังคา จาก พีโอเอฟ แปซิฟิค ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่น ๆ เช่น...