Home Tags พื้นที่ปรับอากาศ

Tag: พื้นที่ปรับอากาศ

วิธีการออกแบบสภาวะน่าสบายในพื้นที่ปรับอากาศ (ตอน 2)

0
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เทรนด์ของ Green Building นั้น กำลังขยายตัวอย่างสูงทั้งในตลาดโลกและในตลาดประเทศไทย นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างมองหาโครงการที่มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน...

วิธีการออกแบบสภาวะน่าสบายในพื้นที่ปรับอากาศ (ตอน 1)

0
ปัจจุบันมนุษย์เราได้คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน เครื่องปรับอากาศที่ใช้ผลิตความเย็น ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นับว่าสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา เพื่อทำให้เราอยู่ในสภาพอากาศน่าสบาย แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการออกแบบพื้นที่ใช้สอย...