Home Tags พื้นเย็น

Tag: พื้นเย็น

พื้นเย็น

แก้เมืองร้อนด้วยพื้นเย็น หรือ เทคโนโลยี Cool Pavement

เมื่อตอนที่แล้วผมได้เขียนถึงหน้าร้อนที่ผ่านมาที่ถือว่าโหดมาก และส่วนหนึ่งก็เพราะเราสร้างพื้นผิวคอนกรีตในเมืองไว้มาก ซึ่งพื้นผิวเหล่านี้เป็นตัวการในการทำให้อากาศในเมืองที่ร้อนอยู่แล้วยิ่งร้อนมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้เพราะวัสดุจะดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ และจะปล่อยออกมาเมื่อสะสมไว้ระดับหนึ่งรวมกันทั้งเมืองก็ทำให้เมืองร้อนไปหมดนั่นเอง ผมจึงได้เสนอไปว่าน่าจะมีการเว้นที่ว่างบางส่วนของโครงการที่ไม่ได้ใช้ เว้นไว้ปลูกต้นไม้หรือปลูกหญ้าบ้าง เหลือเป็นพื้นดินธรรมชาติที่ความชื้นสามารถระเหยขึ้นมา...