Home Tags ฟิล์มอาคาร

Tag: ฟิล์มอาคาร

LAMINA FILM เจ้าแห่งฟิล์มกรองแสง ลงสนามสถาปนิก’60 ชูฟิล์มใสคลายร้อนเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน

LAMINA FILM ฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งของประเทศไทย ครอบคลุมการใช้งานอย่างหลากหลาย ทั้งฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มนิรภัยและฟิล์มตกแต่ง...