Home Tags ภาพเพ้นท์

Tag: ภาพเพ้นท์

ผลงานตามเทรนด์ ‘complete the painting’ ซี่รี่ส์ภาพเพ้นท์ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมและงานศิลปะ

0
ตอนนี้กระแสภาพเพ้นท์ที่ให้คนได้มีส่วนร่วมในการแสดงท่าทางต่าง ๆ กำลังมาแรง ศิลปินชาวจอร์เจีย Tezi Gabunia จึงสร้างสรรค์ผลงานที่มี่ชื่อว่า...