Home Tags ภาษีอสังหา

Tag: ภาษีอสังหา

ภาษีโรงเรือน

ภาษีโรงเรือนโปรตุเกส พุ่ง 20% เล็งเก็บบ้านบนทำเลเด่น บรรยากาศดี

โปรตุเกส เล็งปรับอัตราภาษี council taxes กับที่พักอาศัยสุดหรู โดยมีลักษณะคือ ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ได้คุณภาพ แสงแดดส่องถึง...

การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 33

0
การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น หัวข้ออบรม ภาษีอสังหา อากรตามประมวลรัษฎากร หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ...