Home Tags ภูมิสถาปนิก

Tag: ภูมิสถาปนิก

ไอเดียการใช้พื้นที่ทิ้งร้างให้เป็นประโยชน์

ในเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกต่างก็มักจะประสบปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ กับพื้นที่ทิ้งร้าง หรือพื้นที่ไร้ประโยชน์นี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากบางครั้งในการพัฒนาเมืองก็อาจก่อให้เกิดพื้นที่ว่างเปล่าที่ไร้ประโยชน์ขึ้นได้...