Home Tags มรดกโลก

Tag: มรดกโลก

ยูเนสโก ขึ้นบัญชีมรดกโลก 17 โปรเจ็คของยอดสถาปนิก “Le Corbusier”

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นบัญชีให้โครงการออกแบบทั้งหมด...