Home Tags มุมไบ

Tag: มุมไบ

สถาปนิกอินเดียไอเดียแจ่ม จับประตูหน้าต่างเหลือใช้มา Mix&Match ได้อย่างลงตัว

บริษัทสถาปนิกท้องถิ่น ชาวอินเดีย S+PSARCHITECTS นำประตูหน้าต่างเหลือใช้ จากบ้านเรือนที่ถูกรื้อทิ้ง มาสร้างฟาซาดบ้านพัก บนเนินเขาเล็ก...