Home Tags ม่านบังแดด

Tag: ม่านบังแดด

บานเกล็ดบังแดด

ไม่ต้องกลัวร้อนอีกต่อไป! พบกับ นวัตกรรมบานเกล็ดบังแดดอัตโนมัติ ป้องกันแสงแดดได้ตลอดวัน

Tyler Short นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย Oregon คิดค้น บานเกล็ดบังแดด...