Home Tags ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย

Tag: ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย

ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย

“ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย” นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างภายใน

0
นวัตกรรม ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างภายใน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยทดลองนำเศษฝุ่นฝ้ายมาผสมกับปูนยิปซัม ผลิตเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดสำหรับงานก่อสร้างภายในที่มีจุดเด่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนการผลิต ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย เป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นโดย...