Home Tags ระบบถ่ายเทอากาศ

Tag: ระบบถ่ายเทอากาศ

SCG

ซีคอน โฮม จับมือ SCG นำ Active AIRflowTMSystem ระบบระบายถ่ายเทอากาศ เปลี่ยนบ้านให้อยู่สบายคลายร้อน

0
กลุ่มซีคอน โฮม กล้าท้าร้อนล่าสุดนำ Active AIRflowTMSystem ระบบระบายถ่ายเทอากาศของ SCG มาเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าที่เบื่อหน่ายกับอากาศร้อนอบอ้าวภายในบ้านท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ...