Home Tags ระบบบ้านอัจฉริยะ

Tag: ระบบบ้านอัจฉริยะ

เอบีบี เชิญชมระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ [email protected] ในงานสถาปนิก’60

0
บริษัท เอบีบี จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังและเทคโนโลยีอัตโนมัติ เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์จริงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมพบระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ [email protected]®...

ระบบบŒ้านอัจฉริยะ ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้ง่ายๆ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

0
ระบบบŒ้านอัจฉริยะ ช‹่วยใหŒ้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่‹าง ๆ ภายในบ้Œานได้Œอย่‹างสะดวกสบายผ่‹านมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบควบคุมไฟฟ‡้า ระบบความบันเทิง เช‹่น สั่ง...