Home Tags ระบบพัดลมโซลาเซลล์

Tag: ระบบพัดลมโซลาเซลล์

ระบายความร้อน ลดความชื้นและเชื้อโรคใต้หลังคา ด้วยระบบพัดลมโซลาเซลล์จาก Sol-N Tech ในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

อากาศกับความสบายในการอยู่อาศัยเป็นปัญหาที่มากขึ้นตามภาวะโลกร้อน มลพิษจากการเผาไหม้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สารระเหยเคมีจากเคมีภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ กลิ่นอับชื้นไม่พึงประสงค์ อันตรายที่มองไม่เห็นส่งผลต่อทั้งความสบายในการอยู่อาศัยและสุขภาพ ปัญหาบ้านร้อนชื้น...