Home Tags รักษ์โลก

Tag: รักษ์โลก

3 กระบวนทัศน์เพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก เบเยอร์

0
ในยุคที่การรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญกับทุกฝ่าย เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศตามข้อตกลง COP26 แบรนด์สีอย่างเบเยอร์เองก็มุ่งสู่เป้านั้นเช่นกันด้วย 3 กระบวนทัศน์ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ...