Home Tags รื้อถอน

Tag: รื้อถอน

สมาคมสถาปนิกสยาม ยื่นหนังสือ ‘ด่วนที่สุด’ เบรกรื้อ ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยื่นหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึงกทม.-กรมศิลป์ หวังชะลอการรื้อถอนกลุ่มอาคารที่พักอาศัย ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ...