Home Tags ลายผนัง

Tag: ลายผนัง

โคมไฟ ลายผนัง และระดับความสว่าง กับการออกแบบโถง(ให้)ต้อนรับ สามารถอยู่ได้นาน

0
รู้หรือไม่ การออกแบบภายในโถงต้อนรับอาจส่งผลต่อยอดขายในธุรกิจคอนโดมิเนียมมากกว่าที่คุณคิด เพราะหากมองในแง่ส่วนประสมทางการตลาด โถงต้อนรับของสำนักงานขายคอนโดมิเนียมก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในการตัดสินใจซื้อคอนโดของผู้บริโภคที่มากกว่าปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเสียอีก! ด้วยเหตุนี้การศึกษาของ วราภรณ์...