Home Tags ลิฟท์

Tag: ลิฟท์

ThyssenKrupp คิดค้นระบบลิฟท์รางแม่เหล็ก เคลื่อนที่ได้อิสระทั้งแนวตั้งและแนวนอน

เป็นเวลานานกว่า 160 ปี ที่ “ลิฟท์” ได้ถูกสร้างขึ้นมาใช้งาน สำหรับอำนวยความสะดวกให้มนุษย์สามารถเดินทางขึ้นสิ่งปลูกสร้างได้ง่ายยิ่งขึ้น...

ไทยจี เอลลีเวเทอร์ นำเสนอนวัตกรรมลิฟท์ หลากหลายฟังก์ชั่น ชูความปลอดภัยอันดับหนึ่ง

ในงานสถาปนิกแต่ละปี จะมีเหล่าผู้แสดงสินค้าประเภทลิฟท์ มาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชมกันเป็นประจำ โดยในปีนี้ บริษัท ไทยจี เอลลีเวเทอร์...