Home Tags วรวุฒิ กาญจนกูล

Tag: วรวุฒิ กาญจนกูล

นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แนะตลาดรับสร้างบ้านในยุค Customer Centric ต้องปรับตัวภายใต้สภาวะ New Normal ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคน

0
ตลาดรับสร้างบ้านในยุค Customer Centric นายกสมาคมฯ “วรวุฒิ กาญจนกูล” แนะสมาชิกปรับตัวภายใต้สภาวะ...