Home Tags วัด

Tag: วัด

สเตนเลส วัสดุก่อสร้างคุณภาพ ต้านทานการกัดกร่อน อยู่ยาวนานคู่สถาปัตยกรรมไทย

สเตนเลส เป็นวัสดุก่อสร้างที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยมานาน สามารถนำมาใช้กับงานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน...
วัดพระธรรมกาย

ยลสิ่งก่อสร้างสุดตระการตาใน “วัดพระธรรมกาย”

ภายในพื้นกว้างใหญ่ไพศาล กว่า 2,000 ไร่ ของ "วัดพระธรรมกาย" มีสิ่งก่อสร้างก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำมากมาย...