Home Tags วิศวกรรมโครงสร้าง

Tag: วิศวกรรมโครงสร้าง

สภาสถาปนิกจับมือแอพพลิแคดจัดอบรมการใช้ BIM

0
สภาสถาปนิก และแอพพลิแคด ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมทางวิชาชีพ โดยใช้ระบบ BIM ตลอดจนมอบ...