Home Tags ศิลปะดอกไม้ไฟ

Tag: ศิลปะดอกไม้ไฟ

Cai Guo-Qiang สร้างสรรค์ศิลปะดอกไม้ไฟ “Sky Ladder” ทอดสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า 500 เมตร

0
ศิลปินร่วมสมัยชื่อดังชาวจีน Cai Guo-Qiang ผู้มีชื่อเสียงด้านศิลปะดอกไม้ไฟ สร้างสรรค์ผลงานที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชม ด้วยผลงานชื่อว่า “Sky...