Tags Posts tagged with "ศูนย์นิทรรศการและการประชุม"

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทคฉลองความสำเร็จ 20 ปี จัดงานขอบคุณพนักงานและครอบครัว

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) จัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปี เพื่อขอบคุณพนักงานกว่า 1,000...