Home Tags สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

Tag: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

สร้างภาวะเย็นสบาย ด้วย 3 ไอเดียคลายร้อนจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย

0
อากาศเมืองไทยไม่ต้องอธิบายมากก็เข้าใจกันดีว่าร้อน(และชื้น)ขนาดไหน การออกแบบที่อยู่อาศัยจึงเต็มไปด้วยเทคนิควิธีการแก้ร้อนมากมายที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเหมือนเครื่องปรับอากาศแต่อย่างใด เช่นจากกรณีศึกษาเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำให้ค้นพบวิธีสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีตามธรรมชาติผ่านแนวทางการออกแบบอาคาร โดยผสานภูมิปัญญาและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เช่น 3...