Home Tags สมาคมช่างเหมาและเครื่องกลไทย

Tag: สมาคมช่างเหมาและเครื่องกลไทย

“ดิจิตอลโฟกัส” หนึ่งในผู้นำด้านอุปกรณ์ Security สนุนโครงการ “TEMCA C CSV”

เมื่อโลกถูกหมุนด้วยเทคโนโลยี ทำให้ที่อยู่อาศัยถูกเปลี่ยนเป็น “สมาร์ทโฮม” การใช้ชีวิตถูกปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ “สมาร์ทไลฟ์” มากยิ่งขึ้น ความมั่นคงและความปลอดภัยจึงเป็นส่วนสำคัญในโลกของสังคมยุคดิจิตอล...