Home Tags สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Tag: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL ขานรับนโยบายรัฐ “อาชีวะสร้างชาติ”

0
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ “HBA MODEL” ล่าสุดเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างเขียนแบบ สอดรับกับแนวนโยบายขับเคลื่อน...