Home Tags สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

Tag: สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

มูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปรับตัวสูงขึ้น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เร่งผลักดันภาคการก่อสร้างอย่างยั่งยืน

0
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) ยืนยันพร้อมเดินหน้าผลักดันภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เน้นให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพแรงงาน...