Home Tags สระว่ายน้ำแร่

Tag: สระว่ายน้ำแร่

หยุดใช้คลอรีนด้วยสระว่ายน้ำแร่ “Enviroswim”

Enviroswim ผู้นำเทคโนโลยีระบบสระว่ายน้ำธรรมชาติ โดยใช้นวัตกรรมในการเปลี่ยนน้ำธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นน้ำแร่ปลอดสารเคมีและเชื้อโรคต่าง ๆ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายและตะไคร่น้ำที่อาจเกิดภาพไม่สวยงามบริเวณสระได้...