Home Tags สหโมเสคอุตสาหกรรม

Tag: สหโมเสคอุตสาหกรรม

“INNOVATIVE TILES” ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

SAFETY TILES SERIES กระเบื้องเคลือบพิเศษที่มีคุณสมบัติ ANTI SLIP ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม ด้วยการเคลือบสารบนผิวกระเบื้อง...