Home Tags สารอินทรีย์

Tag: สารอินทรีย์

มหันตภัยเงียบ ‘สารอินทรีย์ระเหยง่าย’ เราเลี่ยงได้ด้วยโครงการอาคารเขียว

0
สภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร หรือ Indoor Environmental Quality (IEQ) นับเป็นอีกหนึ่งหมวดพิจารณาของหลายข้อกำหนดและมาตรฐานอาคารเขียว...