Home Tags สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter)

Tag: สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter)

UTE ผนึกกำลัง กฎบัตรแห่งชาติ เปิดผังดัน 13 เมืองเข้าแผนพัฒนาโครงสร้าง “สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์” ชูระบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบนำประเทศไทยสู่เมืองนานาชาติ

0
สำนักงานกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter) ซึ่งก่อตั้งโดย“โครงการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเมือง โดยการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2”...