Home Tags สี่แยก

Tag: สี่แยก

ทางข้ามบนสี่แยก Hollywood&Highland

ปรับปรุงทางข้ามบนสี่แยก Hollywood&Highland ได้ผลชะงัด! เพียง 6 เดือนอุบัติเหตุลดลงแทบเป็นศูนย์

ทางข้ามบนสี่แยก Hollywood&Highland ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสี่แยกทีเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดของโลก สำหรับคนเดินเท้าที่ข้ามถนนไปมา ระบบคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมแห่งนคร...