Home Tags หินเทียมไฟเบอร์กลาส

Tag: หินเทียมไฟเบอร์กลาส

“เอ้ อนิรุทธ์ สุขสุคนธ์” หัวเรือใหญ่แห่ง Is Delight จากเจ้าของร้านหมูกระทะสู่ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ Landscape-จัดสวน-น้ำตก-หินเทียม

อ่านหัวข้อบทความแล้วเหมือนนิยาย ที่เจ้าของร้านหมูกระทะทั่วไป จะกลายเป็นคนที่ทำงานในวงการ Landscape ได้อย่างไร เช่นเดียวกันกับผู้เขียน ที่รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยกับเส้นทางชีวิตของ...