Home Tags ห้องน้ำของหนู

Tag: ห้องน้ำของหนู

“โฮมโปร” ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชน ส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย”

0
“โฮมโปร” เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทย ส่งมอบ “โครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัย” ห้องน้ำสาธารณะต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชน ต่อยอด “โครงการห้องน้ำของหนู”...